top of page

WERKWIJZE

Elk project start met een kennismakend gesprek, waarin we uw wensen en noden bespreken, alsook wat u van onze samenwerking kan verwachten.  Een goede communicatie en transparantie tijdens alle fases van het project is onze prioriteit. 
Uw architect is de enige partner die het volledige traject samen met u doorloopt; het is dan ook belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is tussen u en uw architect.

 
Na opmeting wordt een eerste voorontwerp opgemaakt dat rekening houdt met de mogelijkheden van uw gebouw of perceel, alle geldende wetten en voorschriften, als ook uw specifieke noden.  De nadruk ligt hierbij op licht en ruimtelijkheid.  Het voorstel wordt met u besproken aan de hand van plannen en een 3D model in virtual reality, wat u toelaat om in het ontwerp rond te wandelen. Via een iteratief proces van feedback en aanpassingen wordt het ontwerp perfect op uw wensen afgestemd.

ontwerp
aanbesteding

Zodra het ontwerp gefinaliseerd is, start de opmaak van het vergunningsaanvraag-dossier dat, na een laatste nazicht door u, wordt ingediend op het Omgevingsloket Vlaanderen.  Reken voor het volledige traject van opmeting tot indienen van de aanvraag een drietal maanden tijd.  In afwachting van de vergunning worden de nodige bijkomende studies opgemaakt, zoals EPB en studie stabiliteit, en worden offertes opgevraagd bij geschikte aannemers, aan de hand van een gedetailleerd aanbestedingsdossier.  Deze offertes worden kritisch nagekeken en vergeleken, u kiest goed geïnformeerd wie u uw werken laat uitvoeren.

Tijdens de uitvoering wordt de werf van nabij opgevolgd, tot wind- en waterdicht of tot sleutel op de deur, volgens uw eigen voorkeur.  Een wekelijkse werfvergadering met alle partijen is uw garantie op een kwalitatief resultaat.  Bij vragen of problemen wordt er snel geschakeld om tot een oplossing te komen, opdat de werken steeds vlot kunnen verlopen.  Aan het einde van de werken wordt u begeleid tijdens de voorlopige oplevering, waarbij u de woning weer in ontvangst neemt van de aannemer.  Dit is het einde van de architectuuropdracht en tevens de start van uw tienjarige garantieperiode.

opvolging
bottom of page